NovAtel Connect Support Materials

Manuals

NovAtel Connect User Guide GM-14915150 REV 2 (2018-10-24)
PDF
 

For NovAtel Connect Version 2.3

Connect Software

NovAtel Connect OEM6/OEM7 Windows 7/10 (64-bit)
x86_64
VER 2.3.2
(2019-10-24)

ZIP 
NovAtel Connect OEMV/OEM6 Windows XP/7 (32-bit)
x86
VER 1.8.0
(2015-02-24)
ZIP

Convert Software

NovAtel Convert OEM6/OEM7 Windows 7/10 (64-bit)
x86_64
VER 2.6.6 
(2021-01-28)
ZIP 
NovAtel Convert OEM6/OEM7 Windows 7/10 (32-bit)
x86
VER 2.6.6 
(2021-01-28)
ZIP 
NovAtel Convert OEM6/OEM7 Ubuntu Linux 18.04 (64-bit)
x86_64
VER 2.6.6 
(2021-01-28)
TAR.GZ
NovAtel Convert OEM6/OEM7 Ubuntu Linux 18.04 (32-bit)
x86
VER 2.6.6 
(2021-01-28)
 
TAR.GZ  
NovAtel Convert OEMV Windows XP/7 (32-bit)
x86
VER 1.8.0 
(2018-10-12) 
ZIP   

USB Drivers

Windows USB Driver
VER 5.0.1 (2016-03-30) ZIP 
Linux USB Driver
VER 1.1.0 (2015-07-02) GZ